Om Remix

Kulturen Remix – ett samarbetsprojekt mellan Kulturen och de tre konstfolkhögskolorna i Skåne; Munka folkhögskola, Önnestads folkhögskola och Östra Grevie folkhögskola.

Remix pågår 8/3-29/5

En undersökande utställningsstafett med 40 elever från Skånes tre konstfolkhögskolor tar sig an Kulturen. Arbetet pågår i Lundahallen. Elevgrupper arbetar en vecka var och utsätter rummet för nya konstnärliga förändringar både till form och innehåll. Fredagar håller vi vernissage med en ceremoniell överlämning till nästa grupp.Lundahallen är under ständig förändring.
Vad som nu händer ligger öppet och för dig som besökare att ta del av.

Tisdag till fredag 12-16 arbetar eleverna med utställningen för öppen ridå, på plats i Lundahallen. Rummet fungerar som ateljé/skola/utställning. Varje fredag kl 14:30 avslutas gruppens arbetsperiod med en ceremoniell överlämning av arbetet till nästa veckas grupp.
Lördagar och söndagar 12-16 är utställningen öppen, men inget arbete pågår.
Remix finissage den 29 april, efter det pågår utställningen i oförändrat skick fram till den 29 maj.

Annonser